Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Fig's Fashion Oy

Postiosoite: Rihkamakatu 8 A 1, 06100 Porvoo

Y-tunnus: 2945867-2
 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Fig's Fashion Oy

Virpi Sormunen

Puh: 050 471 1914

 

3. Rekisterin nimi
Fig's Fashion Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriin kuuluvat verkkokaupan ja käteiskaupan asiakkaat

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintitiedot: asiakasnumero, nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot.

 

6. Tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

 

7. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein, salatuilla yhteyksillä ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, esittää korjattavaksi tai päivitettäväksi häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Fig's Fashionille.